Спеціалізована школа №115 ім. Івана Огієнка ~ Specialized school №115 named after I. Ohiyenko ~ Ecole spéciаlі sée № 115 qui porte le nom de I. Ogienko

Останні оголошення

Виховна робота

Виховання – це не однонаправлена передача досвіду і оціночних суджень від старшого покоління до молодшого, а взаємодія і співробітництво дорослих і дітей в сфері їх спільного буття. Це діяльність, яка органічно вплітається в цілісну тканину проживання дітьми, підлітками, старшими школярами свого індивідуального життя серед інших людей. З боку педагогів – це кропітка праця по створенню людини, яка має глибокий гуманістичний зміст.
Процес учнівського самоуправління дає можливість удосконалювати систему виховної роботи та створювати належні умови для виявлення, підтримки та розвитку здібностей та обдарувань школярів, задоволення їх інтересів, духовних запитів, потреб у професійному визначенні, вихованні інтелектуальної еліти нації.
У 2013 – 2014 н.р. методична комісія класних керівників 5-11-х класів працює над темою:
”Організація виховної роботи, як головний критерій забезпечення якості освіти учнів. Колективні творчі справи як комплексний засіб у вихованні учнів.”
Основними напрямками виховної роботи є: 
* патріотичне виховання;
* національне виховання;
* правове виховання;
* родинно – сімейне виховання;
* художньо – естетичне виховання;
* екологічне виховання;
* формування засад здорового способу життя;
* трудове виховання;
* профорієнтація;
* сприяння творчому розвитку особистості.

 

Корисні посилання

 

 

Останні фотокартки


Діти за МИР в усьому світі 6
останній дзвоник 2016 - 19
115 школа Голодомор